Konferencja ZNP w PŁ czerwiec 2016 Konopnica

11 czerwca 2016 roku odbyła się Konferencja Rady ZNP w PŁ na temat zagrożeń psychospołecznych w uczelniach wyższych, metod ich zapobiegania oraz prób wdrażania stosownych procedur.

Temat ten został podjęty przez ZNP w PŁ ze względu na nastęujące fakty:

  • nasilenie się ilości spraw o charakterze mobbingu, dyskryminacji i innych przejawów nadużycia władzy organizacyjnej w uczelniach,
  • konieczność zapobiegania w/w zjawiskom przez pracodawcę,
  • bezradność proceduralna w w/w sprawach,
  • rozwiązania europejskie - Europejska Karta Naukowca (mediator),
  • coraz częstsze badania, opracowania naukowe i konferencje na ten temat,
  • uaktualnienie pojęć bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwarunkowania ustawowe, między innymi ustawowy nadzór związków zawodowych nad w/w problemami,
  • brak dostępu do informacji skutkujący powiązaniami krzyżowymi,
  • tendencja do "unikania" problemu.

Wszystkie te niepokojące zjawiska były omawiane na Konferencji Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - więcej informacji --> tutaj.

W związku z tym istnieje pilna potrzeba zmian postaw w obecnej praktyce zarządzania uczelnią gdyż zarządzanie jakością to także zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie konfliktem. Należy więc ustalić i realizować rzeczowe procedury przeciwdziałające patologiom organizacyjnym oraz skoncentrować się na rzetelności oceny własnych postaw, na jasnych komunikatach potępiających akty agresji oraz przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Istotne jest np. powołanie instytucji mediatora akademickiego (rzecznika, osoby niezależnej, neutralnej, do której można by się zwracać w sposób nieformalny, poufny o pomoc w sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności) lub odpowiednich zespołów do rozwiązywania problemów mobbingu, dyskryminacji i innych przejawów nadużycia władzy organizacyjnej (na przykład Komisji do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi).

Główną prelegentką była koleżanka Aneta Trojanowska, Prezes Rady Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wygłosiła ona referat pt.: "Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym i procedury antymobbingowe w akademickim środowisku pracy". Jej olbrzymie doświadczenie pozwoliło w jasny sposób naświetlić problemy związane z zagrożeniami psychospołecznymi na uczelniach. Podzieliła się też z uczestnikami Konferencji praktyczną wiedzą na temat wdrażania procedur antymobbingowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięli zaproszeni goście, między innymi rektor elekt prof. Sławomir Wiak, który wykazał się dużą znajomością omawianych problemów.

Oprócz tematów związanych z zagrożeniami psychospołecznymi Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z koleżanką Anetą Trojanowską - przedstawicielem ZNP przy Uniwersytecie Śląskim. Wierzymy, że zaowocuje to dalszymi kontaktami i wzajemną współpracą w sprawach związkowych.

konopnica2016

 Więcej zdjęć w zakładce Galeria ->link.

 

 

PRACOWNICY 445x125

   

Wycieczka do Sztokholmu 11.11 - 14.11.2017
wtorek, 19, wrzesień 2017
Związek Nauczycielstwa Polskiego w PŁ zaprasza Sztokholm TERMIN   11.11 - 14.11.2017 Dzień 1 (sobota) 09:30 Wyjazd z Łodzi ; 16:45 spotkanie uczestników na Bazie Promowej w Gdańsku,...
Read More...
TEATR Muzyczny i Nowy wrzesień, październik 2017
czwartek, 14, wrzesień 2017
Zapraszamy do Teatru Muzycznego na przedstawienie LES MIŠERABLES – NĘDZNICY20  października  2017 r. godz. 18.30 piątek Ceny biletów:10 biletów x  80 zł ( XII rz. parter ) 10...
Read More...
TEATR Jaracza i Powszechny
wtorek, 12, wrzesień 2017
  Zapraszamy, zapisy i wpłaty przyjnowane są w biurze ZNP w PŁ, ilość biletów ograniczona. Teatr im. S. Jaracza zaprasza: „LEKCJE MIŁOŚCI” 28 września godz. 19:00 scena Kameralna...
Read More...
KINO - KINGSMAN: Złoty krąg
wtorek, 05, wrzesień 2017
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Zaprasza do Kina Silver Screen na film „ KINGSMAN: Złoty krąg ” 2  października 2017 (poniedziałek) Początek seansu godz....
Read More...
KINO - Ninjago
wtorek, 05, wrzesień 2017
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Zaprasza do Kina Silver Screen na film „ NINJAGO ” 22  i  25  września 2017 (piątek i poniedziałek) Początek...
Read More...
KINO - Botoks
wtorek, 05, wrzesień 2017
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Zaprasza do Kina Silver Screen na film „ BOTOKS ”  29  września 2017 (piątek ) Początek seansu godz. 18:30- 19:00...
Read More...
Wycieczka do Ceramilandii 21.10.2017
środa, 02, sierpień 2017
Zapraszamy na wycieczkę do  Ceramilandii 21  października  (sobota)  2017  Program: 10:15 Wyjazd z terenu Politechniki do Lutomierska 10:45- 13:00  Zwiedzanie...
Read More...
SIP - przydatne informacje, poradniki, przepisy
sobota, 08, lipiec 2017
Materiały obowiązkowe dla Społecznych Inspektorów Pracy: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. --> tutaj Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy --> tutaj...
Read More...
FOTO - Centrum Nauki Kopernik 25 czerwca 2017
sobota, 08, lipiec 2017
foto by A&P
FOTO - Legoland 14-18 czerwca 2017
piątek, 30, czerwiec 2017
Główną atrakcją tegorocznego Dnia Dziecka była niewątpliwie wycieczka do LEGOLANDU w Niemczech i disneyowskiego zamku Neuschwanstein. Legoland Deutschland to jeden z 3 parków tematycznych...
Read More...